Casta asiatisk kokebord kan utstyres med både  14,0 kW, 21,0 kW og 33,0 kW wok-bluss etter ønske og som alle er CE-sertifiserte. Kokebordet kan leveres i alle størrelser og de er alle utført helt i rustfritt stål (topplaten er hele 2 mm). Under topplaten er det sveiset inn flatjern på høykant for å motvirke deformeringer på grunn av den store varmeeffekten

Wok-blusset sentrerer hele effekten midt i wok´en slik asiatiske bluss skal gjøre.14,0 kW blusset har en diameter på: 175 mm og 21,0 kW blusset på: 220 mm (beregnet for store wok). 33,0 kW turbo- /kompressorbrenner har kun en AV/PÅ innstilling og kan ikke justeres slik som 14,0 og 21,0 kW blussene. Både 14,0 og 21,0 kW blussene har pilotbrenner og forskriftsmessig tennsikring, mens 33,0 kW turbo- /kompressorbrenneren har elektrisk tenning og elektronisk overvåkning av blusset.

Kokebordet kan utstyres med vanndyser i forkant (reguleres av en egen kran). Vannet renner over topplaten og ned i en oppsamlingsrenne i bakkant og deretter til avløp. Denne funksjonen kjøler ned kokebordet, noe som gir et bedre arbeidsmiljø (mindre varme fra blussene) og lettere renhold, som igjen gir bedre hygiene. Kokebordet har også en kaldtvannskran på bakvegg (H:500 mm) for lettere bruk av vann i wok.

Casta Wok 2x 21KW

    Vis PDF
  • Varenummer: Casta_Wok_Effekt 9.5_14 eller_21_KW.jpg
  • Tilgjengelighet: PÅ FORESPØRSEL.
  • Sett: 1215 Ganger

$products = array(); if (isset($this->request->cookie['viewed'])) { $products = explode(',', $this->request->cookie['viewed']); } else if (isset($this->session->data['viewed'])) { $products = $this->session->data['viewed']; } if (isset($this->request->get['route']) && $this->request->get['route'] == 'product/product') { $product_id = $this->request->get['product_id']; $products = array_diff($products, array($product_id)); array_unshift($products, $product_id); setcookie('viewed', implode(',',$products), time() + 60 * 60 * 24 * 30, '/', $this->request->server['HTTP_HOST']); }